Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WŁADZE I ORGANY   \  ZARZąD

    Zarząd
  Adres: 20-026 Lublin, ul. Chopina 5
  Numer telefonu: 081-534-77-33
  Numer faxu: 081-534-77-34
  Adres e-mail: jmiszczak@lir.com.pl
  Zobacz również
  Prezes Zarządu
  Zastępcy Prezesa Zarządu
  Zakres działalności:

  Zarzad kieruje dzialalnoscia Izby pomiedzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. Zarzad organizuje wykonanie zadan Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynnosci niezastrzezonych w ustawie i statucie do wylacznej wlasciwosci innych organów Izby, a także może podejmowac decyzje w sprawie tworzenia lub przystapienia do organizacji gospodarczych.

  Pracą Zarządu kieruje Prezes Izby. Zarząd jest organem kolegialnym.

  Na zewnatrz Izbę reprezentuje: Prezes Izby i Dyrektor Izby lub osoby upoważnione przez Zarząd. Zarząd Izby składa sie z 3 osób, w tym: Prezes Izby i 2-ch zastepców. Kadencja Zarzadu Izby trwa 4 lata.

    udostępnił Justyna Czarna dnia 2009-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra