Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGÓLNE   \  INFORMACJE OGóLNE

    Informacje Ogólne

  Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie 

  Lubelska Izba Rzemieślnicza istnieje od 30 sierpnia 2001 roku. Powstała z inicjatywy lubelskich rzemieślniczych przedsiębiorców. Izba zrzesza 9 cechów (8 z Lublina, 1 z Chełma). Przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dające kwalifikacje w zawodach sklasyfikowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego.Podstawą działania Lubelskiej Izby Rzemieślniczej są przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.

  Prowadzi Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji LIR w Lublinie przy ul. Spokojnej 10, w którym to organizowany jest szereg kursów i szkoleń dla rzemieślników i uczniów rzemiosła.

  Od 2002 roku rozwija i prowadzi współpracę oraz wymianę międzynarodową młodzieży szkolnej z Confederation Empresarial Valeniciana w ramach programu Leonardo da Vinci będącego częścią funduszu PHARE. Corocznie następuje barterowa wymiana 20-30 uczniów w zawodach kucharz, piekarz i cukiernik, gdzie w centrum Walencji odbywają oni praktyki zawodowe.Drugim przedsięwzięciem jest udział w międzynarodowym projekcie szkolenia młodych czeladników we wszystkich rzemieślniczych zawodach.To wspólny hiszpańsko-francusko-niemiecko-portugalski projekt.Lubelska Izba Rzemieślnicza jako przedstawiciel Polski ma być piątym partnerem w tym przedsięwzięciu.

  KONTAKT

  Lubelska Izba Rzemieślnicza

  zaprasza do swojej siedziby,która znajduje się

  w Lublinie 20-026, ul. Chopina 5

  codziennie od 8.00-16.00

  Numery telefonów:

  Sekretariat Prezesa i Dyrektora

  tel. (081) 534 77 33

  tel. (081) 534 77 34

  fax. (081) 543 77 33

  e-mail: jmiszczak@lir.com.pl

  e-mail: biuro@lir.com.pl

    udostępnił Agnieszka Grabowska dnia 2009-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra